STOWARZYSZENIE MISIE RATUJĄ DZIECI

Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci to działająca od 1999 roku organizacja humanitarna, której głównym celem statutowym jest działalność profilaktyczna zmierzająca
do zmniejszenia liczby wypadków, zwłaszcza tych z udziałem dzieci oraz praktyczna pomoc psychologiczna
dla ofiar tragicznych zdarzeń.

Pomoc tą Stowarzyszenie kieruje głównie do najmłodszych uczestników wypadków, ale również do ich rodzin oraz do pracowników służb ratownictwa - grupy zawodowej najsilniej narażonej na psychologiczne konsekwencje związane z interwencjami kryzysowymi.

SPONSOR
STRATEGICZNY


Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej.
Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze
na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami szczędnościowymi.

Pozostali sponsorzy
Informacje o stowarzyszeniu - kliknij aby pobrać: